Dyctiothyrellopsis lilloi

Dyctiothyrellopsis  lilloi

Cehegin