Toarciense

Zeilleria indentata

Pliensbachiense  - Kreis  helmstedt (D)

Stroudithyris submaxillata

Peñalen  Teruel

Scalpellirhynchia scalpellum

Pliensbachiense  Kreis  Helmstedt (D)

Rudirhynchia calcicostata

Kreis  Helmstedt

Rimirhynchia rimosa

Kreis  heldmstedt (D)

Quadratirhynchia vasconcellosi

Rubielos de Mora - Teruel

Piarorhynchia rustellata

Pliensbachiense -Kreis  Helmstedt (D)

Lobothyris haresfieldensis

Toarciense  Valencia

Liospiriferina tumida

Toarciense - Peñalen  Teruel

Ivanoviella alemantico

Toarciense  Ryazan -Rusia

Homoeorhynchia cynocephala

Toarciense  - Valencia

Homoeorhynchia acuta

Toarciense - Guadalajara

Gibbirhynchia thorncombiensis

Toarciense  Guadalajara

Gibbirhynchia gr amalthei

Domeriense  -  Aveyron -Francia

Cuersithyris davidsoni

Carixiense  Rusia

Zeilleria quadrifida

Lias  Beticas

Zeilleria perforata

Lias  Beticas

Zeilleria mutabilis

Lias  Beticas

Zeilleria cornuta

LIas  Beticas

Tetrarhynchia tetraedra

Lias  Beticas

Telothyris pyrenaica

Lias  Beticas

Telothyris arnauidi

Lias  Beticas

Spiriferina oxyptera

Lias  Beticas

Sphaeroidothyris dubari

Lias  Beticas

Rhynchonelloidea goyi

Lias  Beticas

Rhynchonella fraasii

Lias  Beticas

Plesiothyris verneuilli

Lias  Beticas

Lobothyris subpunctata

Lias  Beticas

Lobothyris punctata

Lias  Beticas

Liospiriferina walcoti

Lias  Beticas

Liospiriferina SP-2

Lias  Beticas

Liospiriferina SP

Lias  Beticas

Liospiriferina ondulata

Lias  Beticas

Liospiriferina alpina

Lias  Beticas

Epithyris submaxillata

Lias  Beticas

Cincta numismalis

Lias  Beticas

Calcirhynchia calcarea

Lias  Beticas

Aulacothyris resupinata

Lias  Beticas

Aulacothyris iberica

Lias  Beticas

Aulacothyris blakei

Lias  Beticas

Zeilleria batilla.

 Hondon de los  Frailes

Viallithyris gozzanensis.

 Hondon de los  Frailes

Viallithyris furlana

 Hondon de los  Frailes

Terebratula jauberti

 Hondon de los  Frailes

Stroudithyris stephanoides

 Hondon de los  Frailes

Securina securiformis

 Hondon de los  Frailes

Securina parstchi

 Hondon de los  Frailes

Salgirella goicoecheai

 Hondon de los  Frailes

Salgirella albertii

 Hondon de los  Frailes

Rhynchonellas SP

 Hondon de los  Frailes

Rhynchonella jurensis

 Hondon de los  Frailes

Rhapidothyris delorenzoi

 Hondon de los  Frailes

Prionorhynchia SP-2

 Hondon de los  Frailes

Prionorhynchia SP-1

 Hondon de los  Frailes

Prionorhynchia quinqueplicata

 Hondon de los  Frailes

Prionorhynchia Polyptycha

 Hondon de los  Frailes

Prionorhynchia gumbeli

 Hondon de los  Frailes

Prionorhynchia gignouxi

 Hondon de los  Frailes

Prionorhynchia flabellum

 Hondon de los  Frailes

Prionorhynchia canavarii

 Hondon de los  Frailes

Prionorhynchia aff. gignouxi

 Hondon de los  Frailes

Phymatothyris rheumatica

 Hondon de los  Frailes

Lobothyris punctata

 Hondon  de los  Frailes

Liospiriferina SP

 Hondon de los  Frailes

Liospiriferina rostrata

 Hondon de los  Frailes

Liospiriferina obtusa

 Hondon de los  Frailes

Liospiriferina alpina

 Hondon de los Frailes

Linguithyris SP

 Hondon de los  Frailes

Linguithyris aspasia

 Hondon de los Frailes

Koninckodonta fornicata

 Hondon de los  Frailes

Koninckella tiburtina

 Hondon de los Frailes

Cisnerospira angulata

 Hondon de los Frailes

Cisnerospira adscendens

 Hondon de los Frailes

Cirpa briseis

 Hondon de los frailes

Calcirhynchia zugmayeri

 Hondon de los  Frailes

Calcirhynchia plicatissima

 Hondon de los  Frailes

Aulacothyris iberica

Hondón de los Frailes

Elementos: 1 - 101 de 101